Allah'ın mükemmel yaratan, devamlı yaratan anlamına gelen ismi aşağıdakilerden hangisidir?

A) el-Münecci

B) el-Hallak

C) el-Muhit

D) el-Melik

 

Cevap: B