1. Aşağıdakilerden hangisi Yahudi kutsal metni Tanah’a ait kitaplardan biri değildir?

A) Tekvin   B) Yuhanna’nın vahyi   C) I. - II. Samuel   D) Yeremya   E) Daniel 

 

Cevap: B