Yenidoğan bir bebekte mide boşalma süresi kaç saattir?

A) 1 saat

B) 2 - 3 saat

C) 4 - 5 saat

D) 6 - 7 saat

 

Cevap: B

Havlar tarzda öksürük aşağıdaki hastalıklardan hangisinde görülür?

A) Krup Sendromu

B) Tonsilit

C) Farenjit

D) Otitis Media

 

Cevap: A

Beşli karma aşısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) DaBT-İPA-Hib 

B) BCG

C) Hepatit B

D) Hepatit C

 

Cevap: A

Solunum sırasında göğüsten hırıltı, hışıltı şeklinde ses duyulmasına ne ad verilir?

A) İnspirasyon

B) Apne

C) Takipne

D) Wheezing

 

Cevap: D

İç organlardan kaynaklanan ağrı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Somatik Ağrı

B) Nosiseptik Ağrı

C) Akut Ağrı

D) Viseral Ağrı

 

Cevap: D