İstiklal Marşı'nın basıldığı ilk gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hakimiyet-i Milliye

B) Minber

C) Açıksöz

D) Albayrak

 

Cevap: C

Türkiye'nin ilk istihbarat gemisinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ufuk

B) Gökbey

C) Atak

D) Cezeri

 

Cevap: A

Tanzimat fermanını yazan Osmanlı paşası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Mithat Efendi

B) Koca Mustafa Reşid Paşa

C) Cezzar Ahmet Paşa

D) Topal Recep Paşa

 

Cevap: B

Türkiye'nin bor madeninden üretilen temizlik ürününün adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Boron

B) Ariel

C) Bingo

D) OMO

 

Cevap: A

Türkiye'nin ilk kadın bakanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tansu Çiller

B) Gül Esin

 

C) Türkan Akyol

D) Fatma Aliye

 

Cevap: C