11) ‘Ey insanlar! Eğer yeniden dirilmekten şüphede iseniz, şunu bilin ki biz sizi topraktan, sonra alakadan sonra organları önce belirsiz, (sonra) belirlenmiş canlı et parçasından yarattık ki, size kudretimizi gösterelim.’

Yukarıdaki ayette altı çizili ifadenin Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Haşir                   

B) Cem                 

C) Ba’s

D) Mani’                     

E) Azimet

 

 

Cevap: C

12) ‘…Kararını verdiğin zaman artık Allah’a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever.’

Yukarıdaki ayette işaret edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevekkül               

B) Kaza               

C) Hayır

D) Kader                   

E) Şer

 

 

Cevap: A

 

14) ‘Biz emaneti göklere, yerküreye ve dağlara teklif ettik  ama onlar bunu yüklenmek istemediler, ondan korktular ve onu insan yüklendi. Kuşkusuz insan çok zalim, çok bilgisizdir.’

Bu ayette anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsan ehliyet sahibidir.

B) Emanet öncelikle insana teklif edilmiştir.

C) Emaneti teklif eden belli değildir.

D) İnsan emaneti yüklenmede irade sahibi değildir.

E) Emaneti yüklenmek bilinçli varlıkların işidir.  

 

 

Cevap: A

13) Daha önce varlığı bilinen bir durumun aksine delil bulunmadıkça varlığını koruduğuna hükmetme yöntemine ne denir?

A) İstishab

B) İstislah

C) İstihsan

D) Sedd-i Zerai

E) Re’y

 

 

Cevap: A

15)‘Üç kişiden kalem kaldırılmıştır (sorumlulukları yoktur): …’

Yukarıda verilen hadisin devamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) uyanıncaya kadar uykuda olandan, cihad edene kadar savaşandan, iyileşinceye kadar hastadan.

B) uyanıncaya kadar uykuda olandan, ergenliğe ulaşıncaya kadar çocuktan, iyileşinceye kadar akıl hastasından.

C) cihad edene kadar savaşandan, ergenliğe ulaşıncaya kadar çocuktan, iyileşinceye kadar akıl hastasından.

D) ergenliğe ulaşıncaya kadar çocuktan, anne ve babadan, iyileşinceye kadar akıl hastasından.

E) cihad edene kadar savaşandan,  anne ve babadan, uyanıncaya kadar uykuda olandan.

 

 

Cevap: B