7. Aşağıdaki kelime-anlam eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Aziz: Kudret, izzet sahibi, yüce olan

B) Mümin: İman, güven ve emniyet veren

C) Selam: İslam, kurtuluş ve esenliğin kaynağı

D) Kuddüs: Huzur ve esenliğin kaynağı

E) Melik: Mutlak hükümranlık sahibi

 

Cevap: D

 

You have no rights to post comments