17. Dinî ritüellerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Dindarlığın toplumsal boyutunu oluştururlar.

B) İçinde duanın da yer aldığı dinî kutlamalardır.

C) İbadetten daha dar bir kavramsal içeriğe sahiptirler.

D) Dinî inancı pekiştirir, kuvvetlendirirler.

E) Ülkemizde en yaygın dinî ritüel mevlit merasimleridir.

 

Cevap: C

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile