12. Aşağıdakilerden hangisi faizin zararlarından biri olarak görülemez?

A) Enflasyonun artması

B) İşsizliğin artması

C) Yatırımda riskin paylaşılması

D) Sermayenin yatırıma yönelmemesi

E) Sermaye sınıfının ve gücünün oluşması

 

Cevap: C