1. Dar anlamıyla fıkıh ilminin kapsamına giren konular aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A) İtikat – münakehat – muamelat

B) İbâdât – ukubat – itikât

C) İbâdât – muamelat – müfarekat

D) İtikat – muamelat – ukubat

E) İbâdât – muamelat – ukubat 

 

Cevap: E