13. Habeşistan hicreti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Hicret eden Müslümanların çoğu Mekke’nin saygın ailelerinin mensuplarından meydana geliyordu.

B) İlk göç edenler on biri erkek dördü kadın on beş kişiden oluşmaktaydı.

C) Hicret süreci yaklaşık bir ay sürdü.

D) Hicret edenler sadece baskıya maruz kalanlar içinden seçilmedi.

E) Mekkeliler, Habeşistan’a giden Müslümanları bir heyet göndererek Habeş hükümdarından kendilerine iade edilmelerini istediler. 

 

Cevap: C