7. Habeşistan'ın Yemen valisi Ebrehe'nin Kabe'yi yıkma girişiminden bahseden sure aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Bakara  B) Tevbe  C) Nasr  D) Maide   E) Fil

 

Cevap: E