5. Kâbe hizmetleri Kureyş kabilesine geçmeden önce aşağıdakilerden hangisine ait idi?

A) Cürhümlüler   B) İsmailoğulları   C) Kahtânîler   D) Huzaâlılar   E) Lahmîler

 

Cevap: D