19. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ali adına tahkim görüşmelerine katılan hakemdir?

A) Abdullah b. Ömer

B) Sa‘d b. Ebî Vakkâs

C) Ebû Musa el-Eş‘arî

D) Abdullah b. ez-Zübeyir

E) Ziyâd b. Ebîh

 

Cevap: C

You have no rights to post comments