17. Hz. Ömer dönemi Irak cephesindeki gelişmeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Köprü Savaşı diye adlandırılan savaşta Müslümanlar ağır bir yenilgiye uğramıştır.

B) Kâdisiye savaşı sonrası kazanılan zaferin büyüklüğünü ifade etmek için bu zafere “fethu’l-fütûh” (fetihler fethi) adı verilmiştir.

C) Kâdisiye Savaşı sonrası Kuzey Irak ve İran kapıları Müslümanlara açılmıştır.

D) Nihâvend Savaşı sonrası ağır bir yenilgi alan İran ordusu bir daha toparlanma fırsatı bulamamıştır.

E) Nihavend Savaşı sırasında Müslüman ordularının komutanlığını yapan Nu’mân b. Mukarrin şehit olmuştur.

 

Cevap: B