11. Hz. Muhammed’in fizikî görünüşü yanında ahlâkî özelliklerine ve bu konuda yazılan eserlere ne ad verilir?

A) Megazî   B) Şemâil   C) Siyer   D) Hilye   E) Delâil

 

Cevap: B

You have no rights to post comments