2. Aşağıdakilerden hangisi sadece kurucu imamlar dönemine has bir özellik değildir?

A) Şahıs merkezli hukuki yapılanmaların ortaya çıkması

B) Fıkhın tedvin edilmesi

C) Usul-i fıkhın doğması

D) Farazi fıkhın doğması

E) İçtihada başvurulması

 

Cevap: E

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile