Yazdır
Kategori: 2015 TEK DERS SINAVI
Gösterim: 2005

4. İslam Hukukunda kanunlaştırma hareketinin ilk örneği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fatih Kanunnamesi

B) Aile Hukuk Kararnamesi

C) Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye

D) Mısır Ahvâl-i Şahsiyye Kanunu

E) Suriye Medeni Kanunu 

 

Cevap: C