Yazdır
Kategori: 2015 TEK DERS SINAVI
Gösterim: 1864

2. Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun özellikleri arasında yer almaz?

A) Dünyevî yaptırımla birlikte uhrevî yaptırım da öngörmesi

B) İlahî iradeye dayalı olması

C) Bilimsel doktrin niteliğinde teşekkül etmesi

D) Devletsel yetki kullanılarak geliştirilmiş olması

E) Meseleci (kazuistik) yöntemle oluşturulması

 

Cevap: D