19. Dinin toplum içinde çok tekrarından dolayı kazandığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Borç   B) Kural   C) Hüküm   D) Karşılık   E) Örf

 

Cevap: E