6. Bütün peygamberlerin dini tebliğlerinde değişmeyen ortak nokta aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahlâk esaslarının aynı olması

B) İnanç esaslarının aynı olması

C) İbadet birliğinin olması

D) Geleneklere değer verilmesi

E) Hukuki konulara yer verilmesi 

 

Cevap: B