3. İnanç çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi “fıtrat” kelimesinin tanımıdır?

A) Müslüman olarak dünyaya gelmedir.

B) Yaratılışın mükemmel olmasıdır.

C) Müslüman olmadır.

D) Müslümanlığı yaşatmadır.

E) Allah’ı kabul etme ve kavrama yeteneğidir.

 

Cevap: E