2. Türk-İslâm minyatür üslubunu ilk kez aşağıdakilerden hangisi oluşturmuştur?

A) Gazneliler   B) Karahanlılar   C) Abbasiler   D) Selçuklular   E) Osmanlılar 

 

Cevap: D

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile