16. "Tercümânu’l Kur’ân" olarak tabir edilen müfessir aşağıdakilerden hangisidir?

A) İbn Mesud

B) Hz. Ebu Bekir

C) Hz. Ömer

D) İbn Abbas

E) Hz. Ali 

 

Cevap: D