2. Aşağıdakilerden hangisi “es-Sebut’-tuvel” surelerden biri değildir?

A) Nisa   B) Bakara   C) Al-i İmran   D) Maide   E) Sâffât 

 

Cevap: E