20. Aşağıdakilerden hangisi anlık sohbet araçlarından biridir?

A) Linux Kernel

B) Nehalem

C) Firefox

D) Google Hangout

E) Prezi 

 

Cevap: D