3. Herhangi bir ağ üzerinde bir programı veya bir bilgiyi aynı anda farklı birçok kullanıcıya/sisteme paylaştıran ve dağıtan donanım veya yazılıma ne ad verilir? 

A) Aktarıcı

B) Yönlendirici

C) Sunucu

D) İstemci

E) İşlemci 

 

Cevap: C