5. Süleyman Çelebi’nin ünlü eseri “Vesîletü’n-necât” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Aruz vezniyle yazılmıştır.

B) Mevlid türünün en meşhur örneğidir.

C) Garipnâme ve Siyer-i Nebi isimli eserlerin izleri görülür.

D) Sultan l.Bayezid’in isteği üzere kaleme alınmıştır.

E) Hz. Muhammed’in diğer peygamberlere üstünlüğü anlatılmıştır.

 

Cevap: D

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile