7. Aşağıdakilerden hangisi Türk İslam edebiyatının ilk dönem eserlerinden biri değildir?

A) Divânü Lügâti’t-Türk

B) Kutadgu Bilig

C) Divân-ı Hikmet

D) Atâbetü’l-Hakâyık

E) Orhun Yazıtları

 

Cevap: E

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile