3. İslamî Türk edebiyatına şekil ve muhteva itibarıyla esas vasfını veren temel kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Siyer

B) Kısas-ı Enbiyâ

C) Kur’ân-ı Kerim

D) Şuarâ Tezkireleri

E) Ahbâru’l-Arab

 

 

Cevap: C

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile