2. Aşağıdakilerden hangisi muallakât kavramı için kullanılır?

A) Ukaz panayırında düzenlenen şiir yarışmaları.

B) Türk edebiyatına İran edebiyatından geçen estetik formlar.

C) Kâbe duvarına asılmaya layık görülen şiirler.

D) Manzum olarak söylenen hikmetli sözler.

E) Arap edebiyatında nesir olarak yazılmış eserler.

 

 

Cevap: C