1. Aşağıdakilerden hangisi, İslâm inancını, düşüncesini ve değerlerini yayma (tebliğ) niyetiyle yazılan eserlerdendir?

A) Mantıku’t-Tayr

B) Hüsn ü Aşk

C) Atabetü’l-Hakâyık

D) Divanü Lügâti’t-Türk

E) Gül ü Bülbül

 

 

Cevap: C