16. 

Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

A) 2 numaralı aracın geçmesini beklemek

B) Hızlanarak yoluna devam etmek

C) Sağa dönüş işareti vermek

D) Dar bir kavisle dönmek

 

Cevap: A

17. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Sağa sinyal vermesi

B) Yayaların geçişini beklemesi

C) Kavşağa yaklaşırken hızını düşürmesi

D) Yayaları ikaz ederek durdurup, seyrini sürdürmesi

 

19. Aksine bir durum yoksa, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyreder­ken hangi ışıkların yakılması mecburidir?

A) Sis ışıkları

B) Park ışıkları

C) Acil uyarı ışıkları

D) Uzağı gösteren ışıklar

 

Cevap: D

18. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun kar­şılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

A) Otomobil, kamyona

B) Kamyon, otomobile

C) Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine

D) Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, diğerine

 

Cevap: B

20. Noterler tarafından yapılan satış veya devir işlemlerinin bildiriminden itibaren, kaç aylık süre içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından yeni malik adına araç tescil bel­gesi düzenlenir?

A) 4

B) 3

C) 2

D) 1

 

Cevap: D