1. Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisi­nin hedeflerindendir?

A) Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin geliş­mesine katkıda bulunmak

B) Trafik kazalarına neden olabilecek riskli davranışlar kazandırmak

C) Bireye, aile yapısına ve diğer insanlara zarar vermek

D) Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek

 

Cevap: A

2. 

I- Yer işaretlemeleri

II- Trafik işaret levhaları

III- Işıklı ve sesli trafik işaretleri

Belediyeler, yapım ve bakımından sorumlu oldukları kara yollarında, trafiği düzenleme amacı ile yukarıdakilerden hangilerini temin ve tesis etmekle görevlidir?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

 

Cevap: D 

4. Trafik görevlisinin gecele­yin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

A) Geç işareti

B) Dur işareti

C) Yavaşlatma işareti

D) Hızlandırma işareti

 

Cevap: A

3. Şekildeki kara yolu üzerinde soru işareti (?) ile gösterilen, çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir?

A) Banket

B) Yaya yolu

C) Yaya geçidi

D) Bisiklet yolu

 

Cevap: C

5. Aksine bir durum yoksa, şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır?

 

A) Oklu ışık sarı yandığında

B) Oklu ışık yeşil yandığında

C) Oklu ışık kırmızı yandığında

D) Sarı ve kırmızı oklu ışık birlikte yandığında

 

Cevap: B