5) Sözlükte ‘bir araya getirmek, toplamak’ anlamlarına gelen kutsal kitabın ismi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kur’an               

B) İncil         

C) Zebur   

D) Tevrat           

E) Mişna

 

Cevap: A

 

You have no rights to post comments