4) Cinler’in özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ateşten yaratılmışlardır.

B) İnsanlar gibi ilahi emirlere itaat ederler.

C) Bir kısmı Müslümandır bir kısmı kafirdir.

D) Mutlak gayba dair yer yer bilgileri olabilir.

E) Duyu organlarıyla algılanamazlar.

 

 

Cevap: D

You have no rights to post comments