4)   I. Vakiye

     II. Mücadile

    III. Mesani

    IV. Mania

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Mülk suresinin diğer adı değildir?

A) Yalnız III

B) I ve II

C) I ve III

D) III ve IV

E) II ve IV

 

Cevap: A

You have no rights to post comments