3. Aşağıdakilerden hangisi Nuh suresinde yer alan inkarcı kavmin taptığı putlardan biri değildir?

A) Süva               

B) Menat             

C) Nesr      

D) Vedd           

E) Yeuk

 

Cevap: B

 

You have no rights to post comments