7. Hava parası almanın caiz oluşunun gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karşılıklı rızanın bulunması

B) Kiracının/mal sahibinin içinde bulunduğu zaruret hali

C) Tarafların ortaya koyduğu şartların istisnasız olarak kendilerini bağlayacak olması

D) Kiracının kiraladığı eşyayı istediği bir bedelle bir başkasına kiraya verme hakkının bulunması

E) Bir haktan vazgeçme anlamı taşıyan durumlarda ücret alınmasının caiz olarak görülmesi 

 

Cevap: E