8. Aşağıdakilerden hangisi ticari sigortaların meşru olmadığını savunanların eleştirdikleri noktalardan biri değildir?

A) Ticari sigortaların karşılıksız kazanç ve batıl yolla mal yeme türü olduğu

B) Ticari sigortaların İslam kültürüne yabancı olduğu ve çoğunlukla ticari sigortaların yabancı şirketlerce yürütüldüğü

C) Ticari sigortalarda faiz unsurunun bulunduğu

D) Ticari sigortalarda özellikle sigortalı aleyhine belirsizliklerin bulunduğu

E) Ticari sigortalarda sigorta primleri ve sigorta tazminatları arasında ciddi dengesizliğin bulunduğu

 

Cevap: B