7. Hadis rivayetinde sened sorma işi hangi yıllarda/dönemde başlamıştır?

A) Hz. Ömer’in halifeliği döneminde

B) Hz. Ali’nin şehid edilmesinden sonra

C) Ömer b. Abdülaziz’in halifeliği zamanında

D) Altmışlı yıllarda

E) Tedvîn döneminin sonunda

 

Cevap: D