6. Aşağıdakilerden hangisi hadislerin yazılmaması gerektiği kanaatinin Hz. Peygamber’in vefatından sonra uzun süre devam etmesinin nedenidir?

A) Hz. Peygamber’in bu yöndeki emri

B) Yazı malzemelerinin azlığı

C) Kur’an’ın bu yöndeki emri

D) Hz. Peygamber’in hayatındaki uygulamaları

E) Bazı sosyal ve kültürel şartlar 

 

Cevap: E