20. Hz. Muhammed’in tebliğ hayatında yumuşak huyluluğu, zorluklara katlanması ve Allah’a hamdetmesini ifade eden üç terim aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde sıralanmıştır?

A) Hilim, sabır, şükür

B) Sabır, şükür, hilim

C) Hilim, şükür, sabır

D) Şükür, hilim, sabır

E) Şükür, sabır, hilim

 

Cevap: A