19. Mûte Savaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Müslümanlar ile Bizans arsında yapılan ilk savaştır.

B) Savaşın nedeni Hz. Muhammed tarafından Busrâ emirine gönderilen elçi Hâris b. Umeyr’el-Ezdî’nin Mûte’den geçerken öldürülmesidir.

C) Savaştan sonra Hz. Muhammed başarılarından dolayı Hâlid b. Velid’e “Seyfullah” lakabını verdi.

D) İslâm ordusu kendisinden en az otuz katı büyük bir düşman ordusuna karşı savaşa girmiştir.

E) Mûte üzerine gönderilen İslâm ordularının ilk komutanı Cafer b. Ebû Tâlib’dir.

 

Cevap: E