18. Aşağıdakilerden hangisi Mekke Fethi’nin neticelerinden biri değildir?

A) Kureyş müşriklerinin çoğunun İslâm’ı kabul etmesi

B) Hevâzin ve Sakîf kabilelerinin Müslümanlarla savaş için harekete geçmesi

C) Putların kırılması ve Mekke’de puta tapıcılığın sona ermesi

D) Arabistan’ın İslâm hâkimiyeti altına alınması yolunun hazırlanması

E) Tebük Savaşı için uygun bir ortamın hazırlanması 

 

Cevap: E