17. Hudeybiye Antlaşması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Antlaşmanın süresi on beş yıldır.

B) Antlaşma süresi boyunca iki taraf birbirleriyle savaşmayacaklar.

C) Müslümanlar antlaşmanın yapıldığı yıl Kâbe’yi ziyaret etmeden geri dönecekler.

D) Kâbe ziyaretleri esnasında Müslümanların üzerlerinde silah olarak sadece kılıç taşıyabilecekler.

E) Müslümanlar Kâbe ziyaretlerini üç günde tamamlayacaklar. 

 

Cevap: A