9. Hz. Muhammed’in risâletten önce ticaretle meşgul olması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ticari seyahatleri sayesinde muhtelif bölgelerin dil ve kültürünü öğrenme imkanı bulmuştur.

B) Hubâşe, Debâ ve Muşakkar’daki panayırlara katılmıştır.

C) Ticarette de güvenilir olduğunu göstermiştir.

D) İhtiyacı olmadığı halde ticaret yapmıştır.

E) İyi bir ticarî bilgi, tecrübe ve beceriye sahip olmuştur. 

 

Cevap: D