10. Aşağıdaki olaylardan hangisi İslâm’ın Mekke döneminde meydana gelmiştir?

A) Fil Vak’ası   B) Huneyn Gazvesi   C) İsrâ ve Mirâc   D) Mekke’nin Fethi   E) Hudeybiye Antlaşması 

 

Cevap: C