11. Aşağıdakilerden hangisi Medine’nin hicret yurdu seçilmesinin sebeplerinden biri değildir?

A) Mekke ile ilişkileri tamamen koparmayı gerektirmeyecek bir yer olması

B) Medine’de güçlü bir otoritenin olması

C) Medine’de Hz. Muhammed’in ailesinin sıhriyet bağı olan Hazrec kabilesinin yaşaması

D) Nüfus potansiyeli bakımından Medine’nin Hicaz’daki en önemli yerleşim yerlerinden biri olması

E) Habeşistan gibi alternatifler ile karşılaştırıldığında Mekke’ye yakın sayılabilecek bir mesafede olması 

 

Cevap: B