12. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in Tâif yolculuğunun sebeplerinden biridir?

A) Tâifli akrabalarını ziyaret etmek

B) Ticarî bir alacağını tahsil etmek

C) Tâiflilerden destek almak

D) Tâiflilerle bir saldırmazlık anlaşması yapabilmek

E) Tâif’ten ev satın almak

 

Cevap: C