4. Güney Arabistan’da kurulan devletlerin ikincisi Maîn Devleti’nin yıkılmasından sonra tarih sahnesine çıktığı tahmin edilen, M.Ö. 750-115 yılları arasında hüküm süren ve Himyerîler tarafından yıkılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sebeliler   B) Nabatiler   C) Kindeliler   D) Hireliler   E) Lahmîler 

 

Cevap: A